قصد دارید چطور به هدف خود یعنی ثروت آفرینی دست پیدا کنید؟ در این راه چه  اهدافی را باید پشت سر بگذارید؟ بنشینید و یک طرح مکتوب تهیه کنید و آن را  با اولویت بندی ها، جداول زمانی، کمک های مربوط به طرح بازنشستگی- و هرآنچه  در مورد شما و وضعیت تان صدق می کند—تکمیل کنید.

با تیم درآمدآنلاین تا 7قدم بعدی دیگر در بخش وبلاگ همراه باش 😉