داشتن نمره ی اعتباری خوب به شما کمک خواهد کرد کسب و کارتان را درجه  بندی کنید و برای انجام خریدهای بزرگ، وام، کمک مالی و خطوط اعتباری بیشتر  بگیرید. از طرف دیگر، داشتن یک نمره ی اعتباری ضعیف شما را با دردسر نرخ  بهره ی بالا مواجه خواهد کرد.

بسیاری از مالکان کسب و کار از این  نکته غافل هستند که باید برای شرکت های شان علاوه بر اعتبار شخصی،  اعتبارسازی نیز بکنند. برای تقویت نمره ی اعتباری تان چند اقدام می توانید  انجام دهید من جمله پرداخت به موقع قبض ها و صورت حساب های تان، به حداقل  رساندن بدهی تان و کنترل گزارش اعتباری تان به صورت دوره ای.

با تیم درآمدآنلاین تا 6 قدم بعدی دیگر در بخش وبلاگ همراه باش 😉