اگر قبل از خانواده، همکاران، یا هرکس دیگری که ممکن است حواس شما را از  کار، ورزش، و برنامه ی روزانه پرت کند از خواب بیدار شوید – به معنای دقیق  کلمه—بسیار جلوتر خواهید بود.

مطالعات نشان داده اند که موفق ترین  آدم ها در میان ما، سحرخیزها هستند. یک دلیل اش آن است که آنها حلال مشکلات  فعالی هستند. انترپرنر در طول سال ها شواهد فراوانی برای این ترفند سبک  زندگی جمع آوری کرده است.

با تیم درآمدآنلاین تا 4 قدم بعدی دیگر در بخش وبلاگ همراه باش 😉