حتی کارآفرینان دارای چندین استعداد نیز به تنهایی نمی توانند به رویای  خود دست پیدا کنند. افراد با استعدادی را استخدام کنید که بتوانند توانایی  های شما را تقویت کنند و نقاط ضعف تان را جبران کنند. اگر در یک حوزه تخصص  ندارید، کسی را پیدا کنید که صاحب چنین تخصصی باشد.

وقت ارزشمندتان  را صرف کارهایی کنید که در آنها از همه بهتر هستید—کارهایی که نمی توانید  به کس دیگری واگذار کنید. به عنوان مثال، بسیاری از سرمایه گذاران،  کارآفرینان مشتاق را که در یک صنعت خاص مهارت و کاردانی دارند(مثلا  مستقلات) تشویق می کنند که یک شریک فنی پیدا کنند تا به آنها در ساخت محصول  دیجیتالی شان کمک کند.

با تیم درآمدآنلاین تا 1 قدم بعدی دیگر در بخش وبلاگ همراه باش 😉