درحالی که همیشه از آن به عنوان "مقصود نهایی” یاد می شود، اما به یاد  داشته باشید که پول همه چیز نیست. در راستای داشتن یک زندگی پرحاصل و  پرمایه، از اهمیت سلامت جسمی، عاطفی و معنوی خود نکاهید. در پایان، اگر روی  اولویت های شخصی تان مثل سلامتی و روابط تمرکز کنید، شادتر و روبراه تر  خواهید بود – و پول هم احتمالا به دنبال آن حاصل خواهد شد.