شما استعدادها، تجارب و احساساتی دارید که با مردم جهان به اشتراک بگذارید.  اگر بخواهید از وقت و مهارت های تان برای کمک به بهبود زندگی دیگران  استفاده کنید یا به دیگران بگویید برای موفق بودن چطور عمل می کنید پس می  توانید امرار معاش کنید.

با تیم درآمدآنلاین تا 12 قدم بعدی دیگر در بخش وبلاگ همراه باش 😉