خودتان را با دیگران مقایسه نکنید، و نگران نباشید از این که برای پول  گرفتن بابت کاری که انجام می دهید به اندازه ی کافی خوب نیستید. اگر آدم ها  از شما درخواست مشاوره یا خدمات کنند، شما آمادگی ارائه به آنها را دارید،  و باید یک قیمت رقابتی از آنها مطالبه کنید. (با این حال به یاد داشته  باشید که همیشه برای یادگیری و رشد جا دارید! )

با تیم درآمدآنلاین تا11قدم بعدی دیگر در بخش وبلاگ همراه باش 😉