برای قرار دادن خودتان در مسیر موفقیت، شرکتی را در حوزه ای که به آن  علاقمند هستید راه اندازی کنید. کارآفرینی نیازمند سخت کوشی است، و اگر دل  تان با کاری که انجام می دهید نباشد، احتمال آن که در بلند مدت در آن کار  دوام بیاورید بسیار کم است. مارک کوبان به انترپرنر گفت، اگر صنعتی را  انتخاب کنید فقط به این خاطر که فکر می کنید یک صنعت سودآور خواهد بود،  "کسی وجود خواهد داشت که بهتر از شما آن کسب و کار را می شناسد و شما را از  میدان به در خواهد کرد.”

با تیم درآمدآنلاین تا 9 قدم بعدی دیگر در بخش وبلاگ همراه باش 😉