باید برای محصول یا خدمتی که شما فراهم می کنید بازاری وجود داشته باشد.  آنطور که ستاره ی برنامه ی تلویزیونی شارک تنک، رابرت هرجاوک، توصیه کرده  است؛ مطمئن شوید چیزی را فراهم می کنید که مشتریان به آن نیاز دارند. اگر  کس دیگری کاری را که شما به دنبال انجام آن هستید انجام می دهد، راهی پیدا  کنید که خودتان را از او متمایز کنید و کیفیت کارتان را بهبود ببخشید.

با تیم درآمدآنلاین تا 8 قدم بعدی دیگر در بخش وبلاگ همراه باش 😉